top of page

Møder

 

Bestyrelsesmøder:

 

På forsiden ses hvornår næste bestyrelsesmøde finder sted.

Der afholdes 4-5 årlige møder og mindst 1 møde er suppleret med en inspektion af foreningens dækningsområde med primær fokus på fællesområder, veje og randbeplantning, der vedrører ovennævnte.

Forespørgsler eller øvrige henvendelser, der ønskes behandlet på bestyrelsesmøde kan sendes pr. mail til formanden.


Generalforsamling:

 

Generalforsamling afholdes ordinært 1 gang årligt i henhold til foreningens vedtægter i martsmåned.

 

På forsiden ses hvornår næste generalforsamling finder sted

 


Øvrige møder:

 

Der refereres her fra møder afholdt med andre grundejerforeninger, forsyning, kommune m.v.

 

bottom of page