Kontingent

Kontingent for 2020 kr. 3.050,00 forfalder i april.

Foreningen er tilsluttet Fibia med mulighed for levering af tv- og radio- kanaler, internet og telefon efter eget valg. Der er i kontingentet indregnet kr. 169,00 pr måned. Køb herudover faktureres særskilt fra Fibia.

Konto i Danske Bank  9570-11723578 


Husk at anføre afsender-identifikation ved indbetaling.