top of page

Områdets historie

 

 

Området er etableret med grundlag i Den Partielle Byplanvedtægt af 1976, som blev erstattet af Lokalplan nr. 48 af 8. december 1998 og som igen senere er blevet erstattet af Lokalplan nr. 56 af 9. september 2003.

 

Lokalplan nr. 56 kan ses på denne hjemmeside.

 

De nærmere regler for området er desuden fastlagt i den for området Tinglyste Deklaration, som også ses på hjemmesiden.

Foreningens Vedtægter er på nævnte grundlag udarbejdet af Sydfalster Kommune og har gennem årene været udsat for forskellige justeringer. – Vedtægterne findes ligeledes på hjemmesiden.

 

Området er opdelt i etaperne I, II, III, IV, V og VI. Etaperne omfatter sammenlagt 418 parceller.


Etape I blev byggemodnet i 1982 med 100 parceller. Etaperne II og III var planlagt til at blive byggemodnet i 1983.

 

Under byggemodningen i 1983 gik salget af parceller i stå. Bygherren besluttede derfor ikke at byggemodne en del af etape III (38 parceller på Elsdyrstien).

 

Byggemodning af resten (i alt 98 parceller) blev gennemført. Derefter bestod foreningen af 198 byggemodnede parceller.
I 2002-03 blev de 38 parceller i etape III samt alle parceller i etape IV, V og VI byggemodnet.

 

I 2014 blev det generalforsamlingen vedtaget, at ændre foreningens navn til Grundejerforeningen Dyrehaven Marielyst.

 

Grundejerforeningen Dyrehaven Marielyst omfatter i dag etaperne I, II og III (Dyrehaven), hvor der i alt er 235 parceller.

 

Etaperne IV, V og VI har nu sin egen grundejerforening: Grundejerforeningen Gnaverhaven

bottom of page